O Exeltis

Exeltis je organizácia s jasnou orientáciou na inováciu, excelentnosť a starostlivosť o zdravie s poslaním stať sa referenciou vo farmaceutickom sektore.

Exeltis,
farmaceutická spolocnosť skupiny Insud Pharma, je globálnou organizáciou, ktorá poskytuje pacientom a odborníkom v zdravotníctve vyvážené portfólio viac než 300 produktov v 40 krajinách sveta.

Exeltis Slovakia si od vzniku v roku 2010 vytvorila silné postavenie v oblasti ženského zdravia. Poskytuje široké možnosti liečby a prevencie prostredníctvom množstva produktov, predovšetkým pre ženy v rôznych obdobiach ich života.

 

EXeltis vízie a riešenia umožňujú
Evolúciu zdravia a pohodlia.
Ladíme životný štýl žien do
Terapií, ktoré spĺňajú kritériá ich potrieb.
Inovácie umožňujú prinášať
Skvelé riešenia.

 

Exeltis v číslach:
- Viac ako 300 produktov
- 4000 odborníkov
- 40 pobočiek
- V 40 krajinách
- 2000 obchodných reprezentantov

 

„Dokonalosť v starostlivosti o ženu
v jedinečných momentoch jej života.“

 

Krok vpred k zlepšeniu zdravia

Spoločnosť Exeltis (na Slovensku založená ako LadeePharma v roku 2010) sa rodí ako plod prirodzeného vývoja a udržateľného rastu vo farmaceutickom podnikaní pod značkou CHEMO, integrovanou skupinou zdravotníckych vied. Kombinuje tak poznatky a skúsenosti Skupiny s inovatívnym duchom Exeltis. Výsledkom toho je, že sa mení na globálnu organizáciu s obrovskou schopnosťou bádať, vyvíjať, vyrábať a obchodovať s liekmi a zdravotnými potrebami v mnohých kútoch sveta, a ktoré takto môžu pomáhať a zlepšovať kvalitu života miliónom ľudí.

Pohoda a zdravie ľudí: naša hnacia sila

Ľudia sú dôvodom našej existencie a to čo nás sprevádza deň za dňom. S predsavzatím ponúkať lepšie terapeutické riešenia a prichádzať k väčšiemu počtu ľudí na celom svete, Exeltis rozširuje svoje aktivity a ich objem na viaceré kontinenty a prispieva tak k možnostiam rýchlej a účinnej dostupnosti našich liekov a výrobkov pre väčší počet pacientov.

Horlivá organizácia v neustálom vývoji

V inovatívnom duchu využíva všetky svoje získané poznatky, svoje prostriedky a veľký ľudský kapitál pre rozvoj riešení, ktoré by uspokojovali skutočné potreby pacientov. Vrúcna túžba po napredovaní a nachádzaní nových terapeutických možností vedie spoločnosť Exeltis k spájaniu síl s inými významnými spoločnosťami pôsobiacimi v tomto sektore, s ktorými zdieľa svoj zápal a k vytváraniu spojenectiev pre spoločné napredovanie v starostlivosti o zdravie.

Naša filozofia, náš spôsob existencie a práce a to, čo nás odlišuje od iných, je zhrnuté v našom znaku „Rethinking Healthcare“.

Čo nás charakterizuje

„Exeltis je zanietením excelentnosti, inovácie a rozmanitosti“

Naša filozofia, náš spôsob existencie a práce a to čo nás odlišuje od iných je zhrnuté v našom znaku „Rethinking Healthcare“

 • Duch podnikavosti a inovácie.
 • Nezvyčajná organizácia.
 • Udržateľný rast sústredený na zlepšenie zdravotného stavu ľudí.
 • Globálny pohľad na vec a akcia na mieste potreby.
 • Inovácie kombinované s poznatkami a skúsenosťami.
 • Organizácia v neustálom vývoji a pohybe.
 • Špecializácia, pružnosť, kreativita, nadšenie a motivácia v našom kolektíve.
Kľúčové údaje
 • Sme globálnou organizáciou prítomnou vo viac ako 40 krajinách.
 • Približne 4000 odborníkov zameraných na zlepšenie zdravia ľudí.
 • Pevná pozícia na trhu Zdravia pre ženu a v ostatných oblastiach ako sú respiračné ochorenia, kožné choroby a ochorenia a vady zraku.
 • Ponuka viac ako 300 liekov a výrobkov dostupných pre milióny ľudí.
 • Solídna obchodná sieť s približne 2000 lekárskymi delegátmi.
 • Inovatívna organizácia s neustálym rastom a vývojom s viac ako 30 pobočkami po celom svete.
 • Excelentnosť, rozmanitosť a poctivosť v našich aktivitách.
 • Globálna sieť výroby v Európe, Amerike a Ázii.
Medzníky
2003

Skupina CHEMO spúšťa podnikanie v oblasti značkových liečiv v Európe odkúpením 50 % podielu Effiku, spoločnosti špecializovanej na oblasť gynekológie.

2005
2007

Boli vytvorené strategické partnerstvá, ktoré umožňujú vstup do Ázie prostredníctvom Sinensix Pharma (Thajsko, Vietnam), do Ruska a krajín CEI (Medzinárodné centrum excelentnosti) s novou pobočkou BC Pharma a do Mexika vďaka spoločnosti Ele Mexico.

2008

Pokračuje jej rast v Ázii prostredníctvom Chemo Wanbang Biopharma a Chemway.

Zmluva pre komercionalizáciu unikátnej a inovatívnej liečby diabetickej nohy.

2009
2010

Rozširuje svoje výrobné kapacity a expanduje do Ameriky s príchodom na trh Európskej únie prostredníctvom spoločnosti Everett Labs a so začlenením sa do skupiny Altian Pharma (Stredná Amerika), VyT Pharma (Paraguay), Everett (USA).

Narastá jej prítomnosť v Európe so vstupom na hlavný trh, Nemecko, prostredníctvom spoločnosti Velvian, ku ktorému sa pridáva aj Poľsko a Východná Európa, kde sme sa už zapojili predtým so spoločnosťami TemaPharm a LadeePharm.

2012

Upevnenie pozície na trhu ázijského juhozápadu s Nufarindo (Indonézia) a Exeltis Malasia, počiatky aktivít v Indii s novým členom Orgain a expanzia na európske trhy a Rakúsko so spoločnosťou Velvian a do Švajčiarska spoločnosťou Veldana.

Zároveň sa posilňuje prítomnosť firmy v Amerike prostredníctvom fy Eticos (Paraguaj). Vytvorenie Ladee Pharma Research Institute (LPRI) výskumného centra venujúceho sa vývoju nových produktov hlavne pre oblasť ženského zdravia.

2013

Zapojenie sa v Afrike so zakúpením Althéa Pharma, konkrétne na marockom trhu so zvláštnym zameraním na Zdravie pre ženy, teda oblasťou kde máme významné postavenie.

Zrod spoločnosti Exeltis, ako plod vývoja a udržateľného rastu v obchode so značkovými liekmi.

Exeltis konsoliduje svoju prítomnosť v Spojených štátoch. Získava 100% americkej spoločnosti Quinnova Pharmaceuticals, zameranej na širokú oblasť dermatologických výrobkov.

2014

Exeltis získava tureckú farmaceutickú spoločnosť Embil, založenú pred viac ako 90 rokmi a ktorá je jedným z hlavných farmaceutických výrobcov v Turecku, čo predstavuje náš vstup do tejto krajiny, na tento strategický a vysoko potenciálny trh.

2020

10 rokov Exeltis

 • 2003
 • 2005
  2007
 • 2008
 • 2009
  2010
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2020
Naše záväzky

"Excelentnosť, rešpekt, zodpovednosť a bezúhonnosť sú hodnoty, ktoré sú znakom našej činnosti".

Zaangažovaní pre zdravie a kvalitu života ľudí

Každý deň pracujeme, aby sme plnili svoj záväzok. Všetko naše úsilie, prostriedky a ľudský kapitál vynakladáme aby sme prispievali našimi liekmi k zlepšovaniu zdravotného stavu.

V našom úsilí ponúkať riešenia ľuďom z celého sveta rozširujeme svoje pôsobenie na rôzne kontinenty.

Zodpovednosť v tom, čo robíme

Sme si vedomí významného dopadu, ktorý majú naše aktivity na kvalitu životov ľudí, naše povinnosti sa preto neobmedzujú len na poskytovanie liečebných riešení, ale aj na to, že všetko robíme v súlade s najvyššou úrovňou kvality a bezpečnosti.

Všetky postupy našich aktivít sú podrobené striktným štandardom a spĺňajú všetky požiadavky stanovené platnými zákonmi a medzinárodnými smernicami ako aj našou vlastnou politikou v oblasti kvality a bezpečnosti.

Ohľaduplná prax

Správa dopadov na životné prostredie a ochrana a zlepšovanie prostredia, v ktorom spoločnosť pôsobí, patrí medzi naše priority pre dosiahnutie udržateľného rozvoja.

Exeltis vo svojom pevnom záväzku spočívajúcom v uskutočňovaní svojich činností zodpovedným spôsobom, neustále pracuje na zlepšovaní postupov, výrobkov a služieb s cieľom minimalizovať dopady svojej výrobnej aktivity, zariadení a kancelárii na celom svete, aby tak garantoval účinnú správu odpadov a zabezpečil efektívne využívanie prostriedkov a tiež podporovanie ekologických návykov.

Záväzok pre ochorenia na okraji záujmu

Exeltis prostredníctvom Nadácie pre Mundo Sano pracuje na znížení dopadu tropických neliečených ochorení (ETDs), ako je Chagasova choroba, alebo hemoragická horúčka Dengue tak, že realizuje výskumné úlohy, prevenciu a pomoc pri týchto ochoreniach, ktoré postihujú tisíce miliónov ľudí na celom svete, najmä v menej rozvinutých krajinách.

Mundo Sano tvorí časť globálnej aliancie, v ktorej čele stojí Nadácia Billa a Melindy Gatesových, zameranej na koordináciu úsilia pre urýchlenie kontroly, alebo eliminácie 10 tropických zanedbávaných ochorení (ETDs) a na podporu cieľov vyznačených Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Cieľov rozvoja tisícročia a Organizácie spojených národov pre rok 2020.

Chceš vedieť viac?

Navštív webovú stránku Mundo Sano.