Výskum a vývoj

Pracujúc dnes pre zajtrajšie zdravie
Naše poslanie
  • Poskytovať pokročilé a lepšie znášané riešenia pre pacientov, rodinných príslušníkov, lekárov a spoločnosť všeobecne.
  • Rozširovať liečebné alternatívy v liečbe chorôb.
  • Pristúpiť k riešeniu potrieb pacientov a zdravotného personálu.
  • Pretvárajúc naše poznatky do nových liečebných postupov pre jestvujúce molekuly.
  • Pochopenie potrieb pacientov a tých čo predpisujú lieky a realizácia výskumu v oblastiach, ktoré sú pre nás prioritné a v tých, kde máme skúsenosti.
  • Vylepšujúc naše schopnosti objavovať a vyvíjať inovatívne liečivá prostredníctvom spojenectva a spoluprácou našich výskumníkov, lekárov a výskumných centier.
Centrá výskum a vývoj
„Poznanie je pre nás kľúčovým faktorom pre vzostup a plnenie našich záväzkov pre zdravie a životnú pohodu ľudí.“

Výskumné aktivity Exeltisu sa rozvíjajú v súčinnosti s výskumným potenciálom skupiny CHEMO, prostriedkami našich pobočiek rozmiestnených po celom svete a jej korporatívnym výskumným centrom LPRI-LadeePharma Research Institute, zameraným na výskum a vývoj nových produktov od fázy I až po ich konečné schválenie.

Táto aktívna spolupráca a postavenie umožňuje Exeltisu napredovať a vytvárať tak balík rôznych projektov.

Mapa spolupráce
Exeltis
Výskum a vývoj
Výskumné schopnosti a zručnosti skupiny CHEMO.
Tendencie vo výskume ženského zdravia a respiračných chorôb medzi inými.
Výskumné zdroje pobočiek Exeltisu.
LPRI – Ladee Pharma Research Institute
Pružná organizácia, špecializovaná na Zdravie žien a so schopnosťami skúmať a riešiť problémy v ostatných liečebných oblastiach. LPRI má k dispozícii vyvážené produktové kanály v rôznych fázach vývoja.