Použitie cookies

Blokovanie a obmedzenie použitia cookies

Cookie je malá informácia vo formáte textového súboru, ktorá je zaslaná webovými stránkami a je uchovávaná v prehliadači užívateľa, čím webové stránky získavajú informáciu o predošlej aktivite užívateľa (Wikipédia).

Viac o cookies:

Čo sú cookies?

Obyčajne prehliadače webových stránok disponujú viacerými možnosťami konfigurácie pre súbory cookies, ktoré umožňujú nastaviť rôzne úrovne súkromia tak, že napríklad budú odmietnuté všetky cookies, ktoré by mohli webové stránky, ako sú aj naše, ukladať, alebo by sa dokonca odstránili ešte aj tie, ktoré by už boli v minulosti v prehliadači uložené. Pre úpravu uvedených parametrov si môžete pozrieť nápovedu v prehliadači ktorý používate, alebo požadovať informácie od jeho tvorcov.

V každom prípade odtiaľto môžete pristupovať k nápovede pre všetky najznámejšie webové prehliadače, desktopové alebo pre mobilné zariadenia.

V prípade, že užívateľ obmedzí alebo zablokuje niektoré alebo všetky cookies na daných webových stránkach, je možné, že niektoré z poskytovaných funkcií alebo služieb nebudú dostupné.

Cookies, ktoré používame v Exeltis

Cookies na našom webe sú spojené len s anonymným užívateľom a jeho počítačom. Nikdy neposkytujú a ani nezbierajú údaje, ktoré by mohli obsahovať osobné dáta užívateľa.

  • Cookies od Goodle Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmz) Tieto štyri typy cookies sú používané Google Analytics, aby zbierali rôzne informácie o navigácii užívateľa na našich stránkach. Napríklad poloha užívateľa, podrobnosti o uskutočnenej návšteve stránok (čas, navštívené stránky, atď.). Okrem blokovania tieto cookies prostredníctvom prehliadača môže užívateľ použiť tento doplnok poskytovaný samotným Googlom, aby bolo možné vypnúť službu Google Analytics pri návšteve stránok.
  • Technické cookies platformy web (cookies-agreed-es, has_js) Tieto cookies sú používané na stránkach a ich účelom je povoliť prehliadanie stránok.

Tieto cookies sa inštalujú do zariadenia užívateľa pri rolovaní stránok, alebo pri navigácii na webe a/alebo po súhlase s ich inštaláciou kliknutím na tlačidlo Povoliť.

Dodatočné poznámky

  • Ani tento web, ani jeho právni zástupcovia nenesú zodpovednosť za jeho obsah ani za vierohodnosť politiky súkromia, ktoré by mohli mať uvedené tretie strany v tejto politike pre cookies.
  • Webové prehliadače sú nástrojmi poverenými zberom súborov cookies a od toho sa odvíja možnosť vykonávať právo na ich obmedzenie alebo deaktiváciu. Ani tento web, ani jeho právni zástupcovia nemôžu garantovať správnu alebo nesprávnu manipuláciu s cookies zo strany spomínaných prehliadačov.
  • V niektorých prípadoch je nutné inštalovať cookies na to, aby prehliadač nezabudol vaše rozhodnutie o zákaze ich použitia.
  • Čo sa týka cookies od Google Analytics, táto spoločnosť uchováva cookies zo serverov umiestnených v Spojených štátoch amerických a zaväzuje sa nezdieľať informácie z nich s tretími stranami, okrem prípadov, keď by to bolo nutné pre funkčnosť systému, alebo pokiaľ si to vynucuje zákon pre tento účel. Podľa spoločnosti Google, táto neuchováva vašu IP adresu. Google Inc. je spoločnosťou, ktorá je pridružená k dohode Zmluva o bezpečnom prístave (Safe Harbor), ktorá zaručuje, že všetky prenesené údaje sú spracovávané na úrovni ochrany podľa európskych noriem. Môžete si pozrieť podrobné informácie na túto tému na tomto odkaze. Pokiaľ vás zaujíma, ako Google narába s cookies pridávame pre vás ešte ďalší odkaz.
  • Pri akejkoľvek pochybnosti, alebo pre konzultáciu ohľadom politiky cookies, sa neváhajte s nami spojiť prostredníctvom našej sekcie kontaktov.