Naše produkty

 • Zlynda® 4 mg filmom obalené tablety

  3x28 filmom obalených tabliet
  bez obsahu estrogénu
  s drospirenónom

  Indikácia: Perorálna antikoncepcia

  Unikátne zloženie s obsahom 4 mg drospirenónu
  Preukázaná účinnosť 7,15
  0.73 PEARLOV INDEX

  1. Určená pre ŠIROKÉ SPEKTRUM UŽÍVATELIEK vrátane adolescentiek (6-9)
  2. ANTIKONCEPČNÁ ÚČINNOSŤ s PI 0.73 (7, 15)
  3. 0 TROMBOEMBOLICKÝCH PRÍHOD Pri viac ako 20 000 cykloch (6-9)
  4. VYHOVUJÚCA kontrola cyklu (5-9)
  5. NEUTRÁLNY EFEKT NA TK u normotenzných žien a pozitívny efekt u žien s hraničnou hypertenziou. (6, 7, 8)
  6. BEZPEČNÁ pre dojčiace ženy - môže sa použiť počas dojčenia (13, 15)
  7. Priemerné hladiny estradiolu v rozmedzí účinku šetriaceho KOSTNÚ HMOTU (10)
  8. Neutrálny účinok na HMOTNOSŤ (6, 7, 14)
  9. NÍZKA systémová expozícia hormónu (12, 15)
  10. BEZ VPLYVU na hemostatické parametre (11)


  Referencie:
  1. Krattenmacher R. Drospirenone: pharmacology and pharmacokinetics of a uniqueprogestogen. Contraception. 2000 Jul;62(1):29-38. doi: 10.1016/s0010-7824(00)00133-5; 2. Rapkin A, Winer S. Drospirenone: a novelprogestin. Expert OpinPharmacother 2007; 8(7):989-999.; 3. Regidor PA. Theclinicalrelevance of progestogens in hormonalcontraception: Present status and futuredevelopments. Oncotarget. 2018 Oct 2;9(77):34628-34638. doi: 10.18632/oncotarget.eCollection 2018 Oct 2.; 4. Duijkers IJM, Heger-Mahn D, Drouin D, Colli E, Skouby S. Maintenance of ovulationinhibitionwith a new progestogen-onlypillcontainingdrospirenoneafterscheduled 24-h delays in pillintake. Contraception. 2016 Apr;93(4):303-309. doi: 10.1016/j.contraception.2015.12.007.; 5. Palacios S, Colli E, Regidor PA. A multicenter, double-blind, randomized trial on thebleeding pro_le of a drospirenone-onlypill 4 mg over ninecycles in comparison with desogestrel 0.075 mg. ArchGynecolObstet. 2019 Dec;300(6):1805-1812. doi: 10.1007/s00404-019-05340-4.; 6. Archer D, et al. Drospirenone-only oral contraceptive: resultsfrom a multicenternoncomparative trial of e_cacy, safety and tolerability. Contracetion 2015; november;92(5):439-444. doi: 10.1016/j.contraception.2015.07.014; 7. Palacios S, Colli E, Regidor PA. Multicenter, phase III trials on thecontraceptivee_cacy, tolerability and safety of a new drospirenone-onlypill. ActaObstetGynecolScand 2019. https://doi.org/10.1111/aogs.13688.; 8. Kimble T, Burke A, Barnhart K, Colli E, Archer D, Westho_ C. A 1-year Prospective, OPEN-label, multicenter, Phase 3 trial on thecontraceptivee_cacy and safety of a progesterone-onlypilldrospirenone 4 mg amongwomenliving in the USA. ContraceptionX. Volume 2, 2020, 100020, ISSN 2590-1516, https://doi.org/10.1016/j.conx.2020.100020. Acceptedforpublication.; 9. Apter D, Enrico E, GemzellDanielsson K, Klaus Peters K. Multicenter, open-label trial to assessthesafety and tolerability of drospirenone 4.0 mg over 6 cycles in femaleadolescents, with a 7-cycle extensionphase. Presented at: 19th FIGIJ WorldCongress of Paediatric and Adolescent Gynecology, Melbourne, VIC, 2019; 176.; 10. Hadji, P., Colli, E. & Regidor, P. Bone health in estrogen-freecontraception. OsteoporosInt 30, 2391–2400 (2019). https://doi.org/10.1007/s00198 -019-05103-6; 11. Regidor PA, Colli E, Schindler AE. Drospirenone as estrogen-freepill and hemostasis: coagulatory study resultscomparing a novel 4 mg formulation in a 24 + 4 cyclewithdesogestrel 75 _g per day. GynecolEndocrinol. 2016 Sep;32(9):749- 751.https://doi.org/10.3109/09513590.2016.1161743; 12. Richter WH, Koytchev R, Kirkov V, Merki G, Colli E, Regidor PA. Comparativepharmacokineticestimates of drospirenonealone and in combinationswithethinylestradiolafter single and repeated oral administration in healthyfemales. Contraception. 2019 nov 21. pii: S0010-7824(19)30439-1. DOI: 10.1016/j.contraception.2019.10.005; 13. León Farma. CF111/107. Openlabel, non-comparative, single centre study to evaluatethe transfer of Drospirenone to breastmilkafterreachingsteady state upon oral administration of LF 111 in healthylactatingfemalevolunteers. 05 January 2015.;14. Duijkers IJ, Heger-Mahn D, Drouin D, Skouby S. A randomised study comparingthee_ect on ovarianactivity of a progestogen-onlypill (POP) containingdesogestrel and a new POP containingdrospirenone in a 24/4 regimen. Eur J ContraceptReprodHealthCare 2015;20:419–27.;15. Súhrn charakteristických vlastností lieku Zlynda 4 mg filmom obalené tablety, posledná revízia textu 12/2019, www. sukl.sk

  Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku si, prosím, prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý je dostupný prostredníctvom tohto linku: Súhrn charakteristických vlastností lieku Zlynda®. Všetky informácie o liekoch sú dostupné v aktuálne platných  súhrnoch charakteristických vlastností lieku na www.sukl.sk.
 • Desirett 75 mikrogramov filmom obalené tablety

  3x28 filmom obalených tabliet
  bez obsahu estrogénu
  s dezogestrelom

  Indikácia: Perorálna antikoncepcia
   

  Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku si, prosím, prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý je dostupný prostredníctvom tohto linku: Súhrn charakteristických vlastností lieku Desirett. Všetky informácie o liekoch sú dostupné v aktuálne platných súhrnoch charakteristických vlastností lieku na www.sukl.sk.
 • Navela® 1,5 mg tableta

  1x1 tableta
  bez obsahu estrogénu
  s levonorgestrelom

  Indikácia: Postkoitálne kontraceptívum, ktoré sa použije do 72 hodín po nechránenom pohlavnom styku alebo po zlyhaní kontraceptívnej metódy.

  Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku si, prosím, prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý je dostupný prostredníctvom tohto linku: Súhrn charakteristických vlastností lieku Navela®. Všetky informácie o liekoch sú dostupné v aktuálne platných  súhrnoch charakteristických vlastností lieku na www.sukl.sk.

 • KarHla 3 mg/0,03 mg filmom obalené tablety

  3x21 filmom obalených tabliet
  s obsahom estrogénu
  s drospirenónom

  Indikácia: Perorálna antikoncepcia

  Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku si, prosím, prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý je dostupný prostredníctvom tohto linku: Súhrn charakteristických vlastností lieku KarHla. Všetky informácie o liekoch sú dostupné v aktuálne platných  súhrnoch charakteristických vlastností lieku na www.sukl.sk.

 • KarHleight 3 mg/0,03 mg filmom obalené tablety

  3x28 filmom obalených tabliet
  s obsahom estrogénu
  s drospirenónom

  Indikácia: Perorálna antikoncepcia

  Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku si, prosím, prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý je dostupný prostredníctvom tohto linku: Súhrn charakteristických vlastností lieku KarHleight. Všetky informácie o liekoch sú dostupné v aktuálne platných súhrnoch charakteristických vlastností lieku na www.sukl.sk.

 • Lunytta 3 mg/0,02 mg filmom obalené tablety

  3x21 filmom obalených tabliet
  s obsahom estrogénu
  s drospirenónom

  Indikácia: Perorálna antikoncepcia

  Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku si, prosím, prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý je dostupný prostredníctvom tohto linku: Súhrn charakteristických vlastností lieku Lunytta. Všetky informácie o liekoch sú dostupné v aktuálne platných  súhrnoch charakteristických vlastností lieku na www.sukl.sk.

 • Dienorette 2,0 mg/0,030 mg filmom obalené tablety

  3x21 filmom obalených tabliet
  s obsahom estrogénu
  s dienogestom

  Indikácia: Hormonálna antikoncepcia, liečba stredne závažného akné po zlyhaní primeranej lokálnej liečby alebo liečby perorálne podávanými antibiotikami u žien, ktoré si zvolia perorálnu antikoncepciu.

  Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku si, prosím, prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý je dostupný prostredníctvom tohto linku: Súhrn charakteristických vlastností lieku Dienorette. Všetky informácie o liekoch sú dostupné v aktuálne platných súhrnoch charakteristických vlastností lieku na www.sukl.sk.

 • Diecyclen 2 mg/0,03 mg filmom obalené tablety

  3x28 filmom obalených tabliet
  s obsahom estrogénu
  s dienogestom

  Indikácia: Perorálna antikoncepcia, liečba stredne závažného akné po zlyhaní primeranej lokálnej liečby alebo liečby perorálne podávanými antibiotikami u žien, ktoré si zvolia perorálnu antikoncepciu.

   

  Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku si, prosím, prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý je dostupný prostredníctvom tohto linku: Súhrn charakteristických vlastností lieku Diecyclen. Všetky informácie o liekoch sú dostupné v aktuálne platných súhrnoch charakteristických vlastností lieku na www.sukl.sk.

 • Leverette 0,15 mg/0,03 mg filmom obalené tablety

  3x21+7 filmom obalených tabliet
  s obsahom estrogénu
  s levonorgestrelom

  Indikácia: Perorálna antikoncepcia

  Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku si, prosím, prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý je dostupný prostredníctvom tohto linku: Súhrn charakteristických vlastností lieku Leverette. Všetky informácie o liekoch sú dostupné v aktuálne platných súhrnoch charakteristických vlastností lieku na www.sukl.sk.

 • Levonille 0,10 mg/0,02 mg filmom obalené tablety

  3x21+7 filmom obalených tabliet
  s obsahom estrogénu
  s levonorgestrelom

  Indikácia: Perorálna antikoncepcia

  Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku si, prosím, prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý je dostupný prostredníctvom tohto linku: Súhrn charakteristických vlastností lieku Levonille. Všetky informácie o liekoch sú dostupné v aktuálne platných súhrnoch charakteristických vlastností lieku na www.sukl.sk.

 • Gefemin 0,060 mg/0,015 mg filmom obalené tablety

  1x (24+4) filmom obalených tabliet
  s obsahom estrogénu
  s gestodénom

  Indikácia: Perorálna antikoncepcia

  Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku si, prosím, prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý je dostupný prostredníctvom tohto linku: Súhrn charakteristických vlastností lieku Gefemin. Všetky informácie o liekoch sú dostupné v aktuálne platných súhrnoch charakteristických vlastností lieku na www.sukl.sk.

 • Lydely 2 mg/0,03 mg filmom obalené tablety

  3x21 filmom obalených tabliet
  s obsahom estrogénu
  s chlormadinónium-acetátom

  Indikácia: Hormonálna antikoncepcia

  Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku si, prosím, prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý je dostupný prostredníctvom tohto linku: Súhrn charakteristických vlastností lieku Lydely. Všetky informácie o liekoch sú dostupné v aktuálne platných súhrnoch charakteristických vlastností lieku na www.sukl.sk.

 • Ornibel® 0,120/0,015 mg za 24 hodín vaginálny inzert

  3x1 krúžok
  s obsahom estrogénu
  s etonogestrelom

  Indikácia: Kontraceptívum

  Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku si, prosím, prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý je dostupný prostredníctvom tohto linku: Súhrn charakteristických vlastností lieku Ornibel®. Všetky informácie o liekoch sú dostupné v aktuálne platných súhrnoch charakteristických vlastností lieku na www.sukl.sk.